บริการของเรา : Professional Recruitment Service


 บริการของเรา
Business Strategic Consultant
Business Advisory
Financial Analysis Consultant
Legal
Accounting and Tax Planning
Professional Recruitment
Education Training
Professional Knowledge Books
Intellectual Property
 สินค้าของอิมเมจ
DVD Knowledge
DVD Business Chinese
 ไอเอ็ม บุ๊ค
 


บริการด้านทรัพยากรมนุษย์
               


  บริการอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถ อีกทั้งยังมีการให้บริการด้านการสนับสนุนอื่นๆซึ่งครอบคลุมถึงการทำงานทั้งระบบธุรกิจ, อุตสาหกรรมไปจนถึงการสรรหาบุคลากรหรือกลุ่มบุคลากรที่พรั่งพร้อมไปด้วยคุณภาพและประสบการณ์ทำงาน รวมถึงการบริหารแผนงานบุคคล แผนพัฒนาองค์กร การจ้างและแบ่งประเภทงาน ตลอดจนการจัดการเงินเดือน ประกันสังคม ภาษี การประเมินผลการทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง และการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากร
 
  Copyright © 2009 Image Consultant and Services Co.,Ltd. All Rights Reserve